Önemli Tarihler

  

Birinci Duyuru

15 Mart 2016

Özet Gönderme Tarihi

1 Temmuz 2016

Uzatılmış Özet Gönderme Tarihi

15 Temmuz 2016

Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması

1 Ağustos 2016

Sempozyum Programının Duyurulması

3 Ekim 2016

Sempozyum Tarihi

3-4 Kasım 2016