Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Erdoğan BOZ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Bilal ÇAKICI (Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı)

Okt. Dr. Ferdi BOZKURT (Anadolu Üniversitesi)

Arş. Gör. Fatih DOĞRU (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Arş. Gör. Duygu KAMACI (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Okt. Ezgi ASLAN (Anadolu Üniversitesi)

Okt. Nilay GİRİŞEN (Anadolu Üniversitesi)