Bildiri Yayım İlkeleri

YAYIM İLKELERİ

 1. Makale başlığı 10 sözcüğü geçmemeli 14 punto ve ortalı bir şekilde yazılmalıdır.
 2. Başlığın altına yazarların ad, soyad, çalıştığı kurumlar ve e-posta adresleri yazılmalıdır.
 3. Makale A4 formatında olmalıdır (ölçüler: 19,5 x 27,5 mm)
 4. Sayfanın, sağ, sol,  alt ve üst kenar boşlukları:

             sağ: 2,5         sol:3,5            alt: 2,5             üst:2,5 şeklinde olmalıdır.

 1. Ana metin Times New Roman karakterinde 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığı ile iki yana yaslı olacak şekilde yazılmış olmalıdır.
 2. Tablo içinde kullanılan metin 10 punto olmalıdır.
 3. Makalenin 10 (on) sayfayı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 4. Kaynak belirtmede APA 5 (American Psychological Association) kurallarına uyulmalıdır. Detaylı bilgi için bkz.  http://www.apastyle.org/learn/index.aspx
 5. Bölümlemede şu sıranın olmasına dikkat edilmelidir:
 • Giriş
 • Kavramsal çerçeve
 • Yöntem
 • Bulgular
 • Yorum ve tartışmalar
 • Sonuç ve öneriler
 • Kaynakça

​Örnek tam metin bildiri şablonu için tıklayınız.