Katılım Şartları
  1. Sempozyuma sözlü bildiri, poster bildiri ile ya da dinleyici olarak katılmak mümkündür.

  2. Bildirili katılım için bildiri başlığının, amacının, yönteminin, kaynaklarının yer aldığı ve 5 anahtar sözcüğün eklendiği en az 300 kelimelik Türkçe ve İngilizce özet gönderilmelidir. Özetler yazarın tam adı, soyadı, çalıştığı kurum ve iletişim bilgilerini içermelidir.

  3. Bildiriler özgün ve alanına katkı yapacak nitelikte olmalıdır. Gönderilen bildiri daha önce başka yere sunulmamış, sunulmak ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

  4. Özetler, biçim ve sempozyumun konusuna uygunluk açısından Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra Bilim Kurulu’nu oluşturan hakemlere gönderilecektir. Hakemlerin değerlendirme süreci sonrasında bildiri özetleri kitabında  basılması ve sempozyumda sunulması uygun görülen bildiriler sempozyum web sayfasında ilan edilecektir.

  5. Bildiri metinleri için uyulması istenen format daha sonra sempozyumun web sayfasında ilan edilecektir.

  6. Bildiri sayısına göre her gün iki ya da daha fazla oturum yapılacaktır. Bu sebeple bazı bildiriler poster olarak kabul edilecektir. Kabul edilen poster bildiriler ve sempozyumda sunulan bildiriler kitap olarak yayımlanacaktır.