Davetli Konuşmacılar

1.Prof. Dr. Engin Yılmaz 

Sakarya Üniversitesi

2.Prof. Dr. Gürer Gülsevin 

Ege Üniversitesi

3.Prof. Dr. H. İbrahim Delice

Bartın Üniversitesi

4.Prof. Dr. Hamza Zülfikar

Emekli Öğretim Üyesi

5.Prof. Dr. Henning Bergenholtz

University of Pretoria

6.Prof. Dr. Mehmet Ölmez

Yıldız Teknik Üniversitesi

7.Prof. Dr. Mirjana Teodosijević 

University of Belgrade 

8.Prof. Dr. Murat Demirkan 

Marmara Üniversitesi

9.Prof. Dr. Mustafa Aksan 

Mersin Üniversitesi

10.Prof. Dr. Oktay Ahmed 

Ss. Cyril & Methodius University in Skopje

11.Prof. Dr. Paşa Yavuzarslan

Ankara Üniversitesi

12.Prof. Dr. Şerif Ali Bozkaplan

Dokuz Eylül Üniversitesi

13.Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın 

Hacettepe Üniversitesi

14.Doç. Dr. Agiemin Baubec

University of Bucharest

15.Doç. Dr. Bülent Özkan

Mersin Üniversitesi

           16.Doç. Dr. Elisabed Bzhalava Tbilisi State University

17.Doç. Dr. Lindita Xhanari 

Universiteti i Tiranes

18.Doç. Dr. Volodımır Pidvoynyi

Taras Shevchenko National University of Kyiv

19.Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürlek

İstanbul Üniversitesi

20.Dr. Kamila Barbara Stanek 

University of Warsaw